• Stitched Panorama

1. Вступний іспит з оцінки рівня фізичної підготовки для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (навчання за державним замовленням) 

   1.1. Програма вступного іспиту

      1.2. Регламент вступного іспиту

2. Програма вступних іспитів з української мови, математики та історії України для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (навчання за державним замовленням).

3. Програми та положення фахових іспитів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

4. Програми вступних випробувань у формі співбесіди:

Програма вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів для прийому на навчання осіб, на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня бакалавра (замість національного мультипредметного тесту або ЗНО):

Програма вступного випробування у формі співбесіди для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра за іншою (неспорідненою) спеціальністю (крім спеціальностей: «Психологія» та «Соціальна робота»):

Програма вступного випробування у формі співбесіди для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра за іншою (неспорідненою) спеціальністю (для спеціальностей «Соціальна робота», «Психологія»):

Програма вступного випробування у формі співбесіди з іноземних мов (замість ЄВІ) для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра:

5. Програми та положення про проведення вступних іспитів із спеціальностей  для вступу на навчання в ад’юнктуру для здобуття ступеня доктора філософії

6. Програми вступних іспитів з іноземних мов для вступу на  навчання в ад’юнктуру для здобуття ступеня доктора філософії