• Stitched Panorama

Програми вступних випробувань у 2023 році

1. Програма творчого конкурсу для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (навчання за державним замовленням) 

2. Програма вступного іспиту з математики для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (навчання за державним замовленням)

3. Програми фахових іспитів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

4. Програми вступних іспитів з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

5. Програми фахових іспитів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (навчання за державним замовленням):

6. Програми вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

7. Програми вступних іспитів із спеціальності  для вступу на навчання в ад’юнктуру для здобуття ступеня доктора філософії:

8. Програми вступних іспитів з іноземних мов для вступу на  навчання в ад’юнктуру для здобуття ступеня доктора філософії: