• Stitched Panorama

ПОРЯДОК
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2023 року № 392

ПРАВИЛА
прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2023 році